Certificering en kwaliteitseisen

Bij de bereiding van zuivel dient zeer hygiënisch gewerkt te worden en daarom moeten wij ons houden aan bepaalde kwaliteitseisen. Zo dragen wij in de zuivelmakerij altijd een haarnetje, schone laarzen en jassen.

Sinds 2018 hebben wij een zuivelkeuken in onze koeienstal die voldoet aan alle kwaliteitseisen die worden gesteld door de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit). Hiervoor hebben wij een certificatie met bijhorende halfjaarlijkse controle door de COKZ (Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden Zuivel). De COKZ levert zekerheid over de veiligheid en kwaliteit van in Nederland geproduceerde zuivelproducten. De COKZ komt een controle uitvoeren in onze zuivelruimte, ze controleren onder andere hygiëne, opslag, tempraturen en of alle bereidingslijsten (die moeten worden bijgehouden) correct zijn bijgehouden.

Daarnaast worden alle gemaakte producten iedere 8 weken gemonsterd. Hierbij wordt er gecontroleerd op PH graad, gisten en schimmels, coli-achtige bacteriën, fosfatase en reinheid.

Keurmerken

Boerderij zuivel

Het keurmerk voor Echte Boerderijzuivel maakt zuivel die echt op de boerderij bereid is, met de melk van de eigen veestapel, herkenbaar voor de consument.

Weidemelk

Weidemelk is melk afkomstig van boerderijen waar de koeien van het voorjaar tot in het najaar ten minste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag in de wei lopen. In de winter staan ze op stal.